Voorwaarden Stichting Green Race

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Deelname aan het event en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Annuleren is tot 1 maand voor de het evenement mogelijk, minus inhouding van administratieve kosten (€ 5,00 per inschrijving)
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden zonder de organisatie te verwittigen.
 • Bestellingen van merchandise kunnen op de dag van het evenement worden afgehaald. Als de deelnemer dit niet doet, kan de bestelling na het evenement verzonden worden. Hiervoor worden €5,00 administratie- en verzendkosten gerekend.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de sportieve uitdaging voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over deugdelijke materiaal.
 • U bent in goede conditie en gezondheid. Bij twijfel overlegt u met uw huisarts en stuurt u een kopie van uw doktersverklaring naar de organisatie (info@greenrace.nl).
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een recreatieve sportieve.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan een Green Race Event in de twee volgende jaren.
 • Indien een evenement buiten regulier toegestaan betreedbaar gebied plaats vindt, mag dit alleen tijdens het event.
 • Deelnemers respecteren elkaar en overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Het is niet mogelijk om met huisdieren (honden, paarden etc) aan het evenement deel te nemen. Dit omdat we de veiligheid en beleving van alle deelnemers voor laten gaan.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van andere deelnemers en overige weggebruikers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor schade die ze toebrengen aan een ander.
 • Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan een Green Race Event.
 • Foto’s en filmpjes van deelnemers worden op internet openbaar gepubliceerd. Als u niet op foto’s of video wilt staan, kunnen we dat niet garanderen.
 • Misbruik van de actiecode leidt tot annulering van de inschrijving zonder restitutie van het inschrijfgeld.
 • Bij inschrijving worden deelnemers automatisch toegevoegd aan de nieuwsbrief van Stichting GreenRace. Uitschrijven gaat eenvoudig bij ontvangst eerste nieuwsbrief.

Bij evenementen met meerdere afstanden:

 • Wisselen van afstand is maximaal 1 x mogelijk.
 • Het verschil aan inschrijfgeld wordt niet geretourneerd als er naar een afstand wordt gewisseld die goedkoper is.
 • Als er naar een afstand wordt gewisseld die duurder is, moet het verschil aan inschrijfgeld worden betaald.

Bij evenementen met tijdregistratie:

 • Het startbewijs kan worden overdragen tot aan de dag van het event. De deelnemer dient zelf een andere kandidaat aan te dragen en de volgende gegevens door te geven: Naam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mail adres, afstand. De kosten van het overdragen bedragen € 2,00. Zodra het geld is overgemaakt, zal de wijziging worden doorgevoerd.
 • Wanneer er gewerkt wordt met een schoenveterchip, hebben deelnemers de timing-chip in bruikleen. De chip moet na de finish worden ingeleverd. Als de chip niet wordt ingeleverd, hebben deelnemers tot 7 dagen na het evenement de tijd om deze op te sturen naar Stichting Green Race. Als de chip niet op tijd is ingeleverd, dan brengt Stichting Green Race eenmalig €7,50 in rekening voor de timing-chip. Een chip op het startnummer hoeft niet ingeleverd te worden.
 • Er wordt een uitslagenlijst op internet openbaar gepubliceerd naam en woonplaats van de deelnemer. Als u niet in de uitslagenlijst opgenomen wilt worden kunt u zonder timing chip lopen.
Recente reacties
  sporten, hardlopen, fietsen, heuvelrug, utrecht, marathon, bos, wandelen
  Categories
  Twitter
  Could not authenticate you.