Corona Protocol Stichting Green Race

Dit protocol is gebaseerd op het sportprotocol “Verantwoord sporten” van de NOC/NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol 

Definities
– Organisator: de vrijwilliger die een sportevenement heeft georganiseerd

– Deelnemer: de sporter die zich aangemeld heeft voor het evenement

Als we elkaar helpen ons aan de regels te houden dan kunnen we verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk tegengaan en tegelijkertijd gezond blijven bewegen. De organisator heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de activiteit en het handhaven van het protocol. Van de organisator en de deelnemer wordt verwacht dat zij handelen conform het protocol. De deelnemer neemt van tevoren kennis van dit protocol en gaat bij deelname akkoord met dit protocol.


Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• bij het verzamelen op het vertrekpunt van het evenement, het deelnemen, het pauze houden en bij het afscheid nemen dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden; 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot minimaal zeven dagen na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen; 

• hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na een keer in de afvalbak; 

• ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet. Volg de hygiëneregels van de horeca;

• vermijd het aanraken van je gezicht; 

• schud geen handen; 

• was je handen met water en zeep voorafgaand en na afloop van het sportevenement.

Voor deelnemers 

• deelnemers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

• kom met eigen vervoer naar het vertrekpunt van de wandeling en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV; 

• houd met reizen naar het vertrekpunt rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisator (parkeren, routing, tijdvak); 

• spreek mededeelnemers er op aan als zij zich niet houden aan de anderhalve meter afstand tot andere personen (behalve personen uit eigen huishouden); 

• als je merkt dat het even te druk wordt tijdens het deelnemen, kies dan voor pauze/ander tempo;

• er is bij de controleposten mogelijkheid tot het nuttigen van consumpties. Deel dit niet met mededeelnemers. De betreffende horeca handelt conform de RIVM richtlijnen.

Voor organisatoren 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het vertrekpunt van het sportevenement; 

• organisatoren van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

• bereid je sportevenement goed voor. Vermijd drukke plekken;

• houd anderhalve meter afstand met al je deelnemers (geen lichamelijk contact); 

• deel vooraf en tijdens het sportevenement dit corona protocol  duidelijk met de deelnemers; 

• wijs deelnemers op het belang van handen wassen en geen handen schudden; 

• help de deelnemers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 

• weet wie er aanwezig zijn door vooraf te laten inschrijven.

Recente reacties
    sporten, hardlopen, fietsen, heuvelrug, utrecht, marathon, bos, wandelen
    Categories
    Twitter
    Could not authenticate you.